חדשות ומבצעים

נכנסת כבר לחנות החדשה שלי באינטרנט?

http://www.cbc.org.il/ContentC.aspx?code=6718&cat=2702